สอบถามข้อมูลโครงการอบรมฯ

กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว
โทร. 056 299 377
(ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามวิธีการใช้งานระบบ และปัญหาต่างๆได้ที่

นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป
กศน.อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โทร. 092-2452659