หัวข้อข่าว : ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลเขาดิน
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลเขาดิน (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศนอำเภอ้ก้าเลี้ยว มอบหมาย นางณัฏฐณิชา เพ็ชรโต ครู กศน.ตำบลเขาดิน จัดกิจกรรมโครงการจัดการเรียนรู้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการค้าออนไลน์ หลักสูตร การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ณ กศน.ตำบลเขาดิน หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธีและปลอดภัย และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนตำบลเขาดินและกลุ่มอาชีพ

.
.
.
.