หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาสังคมและชุมชนอบรมให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรมมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่18 – 19 พฤษภาคม 2562 กศน.ตำบลฟากท่า ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนอบรมให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักศึกษาฯ ณ วัดนาหน่ำ หมู่ที่ 2 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

.
.
.
.