หัวข้อข่าว : ปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายวิชาญชัย แสบงบาล ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ศฝช.สุรินทร์ ดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ณ ฐานขยายพันธุ์พืช โดยจะดำเนินการแจกต้นพันธุ์สมุนไพร รอบแรก รับ ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ ในวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2564 กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนอำเภอกาบเชิง อำภอพนมดงรัก และอำเภอบัวเชด

.
.
.
.