หัวข้อข่าว : วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.นางเปลี่ยน สายหลักคำ ครูกศน.ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการพัฒนาวิชาการ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์างการเรียนสูงขึ้น พร้อมมอบเอ
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.นางเปลี่ยน สายหลักคำ ครูกศน.ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการพัฒนาวิชาการ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์างการเรียนสูงขึ้น พร้อมมอบเอกสารประกอบการพัฒนาผู้เรียน ให้กับนักศึกษา(โดยการจัดกิจกรรมเป็นรายบุคคล)ในเขตพื้นที่ ตำบลเลิงใต้

.
.
.
.