หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลท่าโรง ตรวจความพร้อมก่อนเปิดเรียน
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายเกรียงไกรวง ศ์วิริยชาติ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ วิเชียรบุรี มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลท่าโรง ตรวจความพร้อมก่อนเปิดเรียน โดย มี คณะอนามัยท่าโรง เป็นผู้ตรวจความพร้อม ณ กศน.ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

.
.
.
.