หัวข้อข่าว : ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดประชารัฐไทยช่วยไทยต้านภัยโควิด 19
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดประชารัฐไทยช่วยไทยต้านภัยโควิด 19 ร่วมกับภาคีเครือข่ายอำเภอเก้าเลี้ยว ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว

.
.
.
.