หัวข้อข่าว : การประชุมกรมการจังหวัดฯ และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2564
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก มอบหมายให้ นางสาวธัญญ์ลักษณ์ ขจรสกุลวงศ์ รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านทางโปรแกรม Webex เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วนและหารือข้อราชการ งานที่สำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดระยอง โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม

.
.
.
.