หัวข้อข่าว : เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2/2564 เพื่อสรุปและรวบรวมกรอบแนวทางหลักเกณฑ์ การเปิดภาคเรียน 2/2564
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 14 ตุลาคม 2564 กศน.อำเภอท่าอุเทน โดยนางพูลทรัพย์ เตินเตือน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าอุเทน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2/2564 เพื่อสรุปและรวบรวมกรอบแนวทางหลักเกณฑ์ การเปิดภาคเรียน 2/2564 เสนอผ่านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม และขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

.
.
.
.