ข้อมูลผู้ปกครอง


ที่อยู่ปัจจุบัน

ปิด


>> หากทำการลงทะเบียนเสร็จแล้ว กรุณานำหลักฐานการสมัครเรียน ติดต่อ ครู หรือ เจ้าหน้าที่ทะเบียน กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
👉 เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 1ถนน- ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230
👉 โทร. 056 299 377
👉 เมลล์ khaoleaw_nsw@nfe.go.th
👉 โทร. 086-9266804 ครูภัส
👉 กศน.ตำบลมหาโพธิ โทร. 092-4628254 ครูหนัน
👉 กศน.ตำบลเก้าเลี้ยว โทร. 085-5766595 ครูต่อ
👉 กศน.ตำบลหนองเต่า โทร. 085-2486594 ครูต้อม
👉 กศน.ตำบลเขาดิน โทร. 087-5252354 ครูแพะ
👉 กศน.ตำบลหัวดง โทร. 062-4231415 ครูกอล์ฟ / 0869384047 ครูโอเล่
หลักฐาน/เอกสารที่ยื่นในวันสมัคร
👉 วุฒิเดิม
👉 สำเนาทะเบียนบ้าน
👉 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
👉 สำเนาทะเบียนบ้าน ( พ่อ , แม่ )
👉 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( พ่อ , แม่ )
👉 รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 4 รูป
👉 สำเนาทะเบียนสมรส ( ถ้ามี )
👉 สำเนาใบหย่า ( ถ้ามี )