ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

1.วิชาวิทยาศาสตร์ รหัส พว11001
คลิ๊กเพื่อทำแบบทดสอบ

2.วิชาพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน รหัสวิชา อช 11003

 

คลิ๊กเพื่อทำแบบทดสอบ

 


3.ศาสนาและหน้าที่พลเมือง รหัสวิชา สค 11002
คลิ๊กเพื่อทำแบบทดสอบ

1.วิชาวิทยาศาสตร์ รหัววิชา พว 21001
คลิ๊กเพื่อทำแบบทดสอบ


2.วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
คลิ๊กเพื่อทำแบบทดสอบ


3.วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง รหัส สค21002

คลิ๊กเพื่อทำแบบทดสอบ

1.วิชาวิทยาศาสตร์ รหัส พว31001
คลิ๊กเพื่อทำแบบทดสอบ

2.วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง รหัสวิชา อช 31003

คลิ๊กเพื่อทำแบบทดสอบ


3.ศาสนาและหน้าที่พลเมือง รหัสวิชา สค 31002

คลิ๊กเพื่อทำแบบทดสอบ