หลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพ

❐ หลักสูตร 

 หลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ Re - Skill และ Up - Skill

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ คลิ๊ก!

 หลักสูตรกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม คลิ๊ก!

หลักสูตรการออกแบบ/พัฒนา บรรจุภัณฑ์อย่างง่าย
กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม คลิ๊ก!

 หลักสูตรการขายของออนไลน์ผ่านช่องยูทูบ (YouTube)
อาชีพพาณิชยกรรมและบริการ คลิ๊ก!

 หลักสูตรการทำแอพพลิเคชั่น (Application) เพื่อการค้าออนไลน์

กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์ คลิ๊ก!

หลักสูตรเส้นทางสู่การเป็น “ยูทูบเบอร์” (YouTuber)
กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง คลิ๊ก!