กลุ่มสนใจ จำนวน 5 ชั่วโมง
      1. หลักสูตรอาชีพ : การทำน้ำดื่มสมุนไพร Click!
      2. หลักสูตรอาชีพ : การทำขนมดอกจอก Click!
      3. หลักสูตรอาชีพ : การทำเห็ดย่างหม่าล้า Click!
      4. หลักสูตรอาชีพ : การเพาะถั่วงอกคอนโด Click!
      5. หลักสูตรอาชีพ : การทำผัดไทยโบราณ Click!
      6. หลักสูตรอาชีพ : การทำข้าวเกรียบอ่อน Click!

      7. หลักสูตรอาชีพ : การทำพวงกุญแจจากหนัง Click!

     กลุ่มสนใจ จำนวน 30 ชั่วโมง

      1. หลักสูตรอาชีพ : การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร Click!
      2. หลักสูตรอาชีพ : การทำผลิตภัณฑ์จากเชือก Click!
      3. หลักสูตรอาชีพ : การทำลูกประคบสมุนไพร Click!
      4. หลักสูตรอาชีพ : การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร Click!
      5. หลักสูตรอาชีพ : การแต่งหน้าเสริมบุคลิกภาพเพื่อการประกอบอาชีพ Click!
      6. หลักสูตรอาชีพ : การทำบล็อกสกรีน Click!
      7. หลักสูตรอาชีพ : การทำดินปลูกต้นไม้จากผงถ่าน Click!
      8. หลักสูตรอาชีพ : ศิลปะประดิษฐ์จากผ้า Click!
      9. หลักสูตรอาชีพ : การทำผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว Click!
      10. หลักสูตรอาชีพ : การถักโครเชหุ้มแก้วเยติ Click!
      11. หลักสูตรอาชีพ : การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร Click!
      12. หลักสูตรอาชีพ : การทำพวงมาลัยจากทิชชู่ Click!
      13. หลักสูตรอาชีพ : การทำผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม Click!
      14. หลักสูตรอาชีพ : การร้อยพวงมาลัยประเภทต่างๆ Click!

 


    ระยะสั้นตั้งแต่31ชั่วโมงขึ้นไป 
 
     1. หลักสูตรอาชีพ : งานเพ้นท์แฮนด์เมด  จำนวน 35 ชั่วโมง Click!
     2. หลักสูตรอาชีพ : การนวดเพื่อสุขภาพ จำนวน 40 ชั่วโมง  Click!
     3. หลักสูตรอาชีพ : ช่างปูกระเบื้อง จำนวน 50 ชั่วโมง  Click!
     4. หลักสูตรอาชีพ : ช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 50 ชั่วโมง  Click!
     5. หลักสูตรอาชีพ : การทำผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากยางรถยนต์  จำนวน 50 ชั่วโมง Click!
     6. หลักสูตรอาชีพ : ผ้าด้นมือ  จำนวน 50 ชั่วโมง Click!
     7. หลักสูตรอาชีพ : การผูกผ้างานพิธี  จำนวน 50 ชั่วโมง Click!
     8. หลักสูตรอาชีพ : การทำผลิตภัณฑ์จากหนังจระเข้  จำนวน 50 ชั่วโมง Click!

     9. หลักสูตรอาชีพ : การทำผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม จำนวน 45 ชั่วโมง Click!
     10. หลักสูตรอาชีพ : การทำผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร จำนวน 45 ชั่วโมง  Click!

      11. หลักสูตรอาชีพ : การทำผลิตภัณฑ์เครื่องหอม จำนวน 40 ชั่วโมง  Click!