ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

1. วิชาทักษะการเรียนรู้ ม.ต้น  

2. วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น  

       ตอนที่ 1 เราจะศึกษาวิทยาศาสตร์กันอย่างไร  

3. วิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ม.ต้น

4. วิชาภาษาไทย ม.ต้น 

5. เตรียมสอบ กศน. ม.ต้น วิชาวิทยาศาสตร์ 

6. เตรียมสอบ กศน. ม.ต้น วิชาคณิตศาสตร์ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.  วิชาศิลปศึกษา ม.ปลาย 

2.  วิชาภาษาไทย ม.ปลาย  เรียนไปสอบ  

3. เตรียมสอบ กศน ม. ปลาย วิชาคณิตศาสตร์ 

4. ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 

5. ติวเข้มเติมเต็มความรู้ วิชาภาษาไทย ม.ปลาย

6. ติวเข้มเติมเต็มความรู้วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

      - ตอนที่ 1 

      - ตอนที่ 2