รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเก้าเลี้ยว

1. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คลิ๊ก!

2. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิ๊ก!