กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว และคณะบุคลากรอำเภอเก้าเลี้ยว เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว