วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก มีผลการประเมินองค์กร ได้รับรางวัล"ระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

.

.

.


.