หัวข้อข่าว : ประกวดหมู่บ้านระดับเขต
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลมหาโพธิ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน อำเภอเก้าเลี้ยวมอบคณะบุคลากรร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรม การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาจองเศรษฐกิจพอเพียงเ้านการศึกษา วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ รพ.สต.บ้านท่ากระดังงา ม 3 ต มหาโพธิ อ เก้าเลี้ยว จ นครสวรรค์

.
.
.
.