หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมาย นายธนาพิพัฒน์ พุ่มเพียร ครู กศน.ตำบลเก้าเลี้ยว จัดกิจกรรมโครงการจัดการเรียนรู้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการค้าออนไลน์ หลักสูตร การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศนอำเภอ เก้าเเลี้ยว มอบหมาย นายธนาพิพัฒน์ พุ่มเพียร ครู กศน.ตำบลเก้าเลี้ยว จัดกิจกรรมโครงการจัดการเรียนรู้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการค้าออนไลน์ หลักสูตร การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) โดยมีเนื้อหาและหลักสูตรการอบรมให้ความรู้กับประชาชน ดังนี้ 1.การเรียนรู้จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.การเข้าถึงสื่อดิจิทัล 3.การสื่อสารยุคดิจิทัล 4.ความปลอดภัยยุคดิจิทัล 5.การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 6.แนวปฏิบัติสังคมยุคดิจิทัล 7.หลักสูตรดิจิทัลคอมเมิซ 8.กฎหมายดิจิทัล มีนายธงชัย แผ่วัฒนากุล กำนันตำบลเก้าเลี้ยว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นิเทศติดตามการจัดกิจกรรม โดย นางภัสรา ทวิชาติสกุล ครูอาสาสมัคร การอบรมในครั้งนี้มีประชาชนเข้ารับการอบรมจำนวน 15 คน จัดกิจกรรม ณ กศน.ตำบลเก้าเลี้ยว ม.1 บ้านเก้าเลี้ยว ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

.
.
.
.