หัวข้อข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นายพรศักดิ์ ธรรมวานิช ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยมีครูผู้สอนจากสำนักงาน กศน.ให้เขตพื้นที่บริการ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม เข้ารวมอบรมจำนวน 70 คน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

.
.
.
.