หัวข้อข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ร่วมกับ สสวท. จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตรวจพันธุ์ทันด่วน) ในระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ร่วมกับ สสวท. จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตรวจพันธุ์ทันด่วน) ในระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

.
.
.
.