หัวข้อข่าว : โครงการ ออนสอนนักอ่าน สืบสานสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและกลุ่มครูสอนผู้ด้อยโอกาส(เร่ร่อน) กศน.อุดรธานี จัดกิจกรรมโครงการ ออนซอนนักอ่าน สืบสานสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน ณ ชุมชนมั่นคงโพธิ์ทอง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยนำรถโมบายส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ออกให้บริการประชาชน ชุมชนมั่นคงโพธิ์ทอง โดยมี กิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมชมภาพยนต์ กิจกรรมเกมส์ห่วงวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมส่งมอบเสื้อผ้า ตุ๊กตา ของใช้ที่ได้รับบริจาค ส่งต่อให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน กิจกรรมในครั้งนี้เสร็จสิ้นด้วยความเรียนร้อยและได้รับความสนใจจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดี

.
.
.
.