หัวข้อข่าว : ศูนย์วิทย์ฯ สระแก้ว เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง "การสร้างเว็บไซต์"
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางยุดี แจ้งกร ผอ.ศว.สระแก้ว มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ นงค์พรมมา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง "การสร้างเว็บไซต์" โดยมีนายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง

.
.
.
.