หัวข้อข่าว : ทักษะชีวิตกิจกรรมร่วมใจลด ละ เลิกบุหรี่เพื่อชีวีมีสุข
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นางมาลี เพ็งดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองไผ่ ได้มอบหมายให้นายชาญชัย โภคาภิวัฒน์ ตรู กศน.ตำบลเพชรละคร และนางสาวศิรินภา เรืองฤทธิ์ ครูศรช. ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมร่วมใจ ลด ละ เลิก บุหรี่เพื่อชีวีมีสุข วันที่ 31 พฤษภาคม. 2562 ด้วยการให้นักศึกษาเดินรณรงค์และประชาสัมพันธิ์ให้กับเด็ก เยาวชน. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนตำบลเพชรละคร มีผู้ร่วมกิจกรรม 112. คน

.
.
.
.