หัวข้อข่าว : พิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันนี้เวลา 09.00 น. ดร.รัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยวประธาน มอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางศิริพร. สุดเล็ก ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว และบุคลากร กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ดำเนินการจัดกิจกกรรมให้นักศึกษา กศน.อ.เก้าเลี้ยว เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

.
.
.
.