หัวข้อข่าว : แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 23 ธันวาคม 2563 กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว บุคลากรและบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนปวีณาวิทยา เพื่อเข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานการเรียนรู้สวนหย่อมกินได้ ฐานการเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพร ฐานการเรียนรู้การแต่งกายชาวไทดำ ภายในแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

.
.
.
.