หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการเรียนการสอนออนไลน์ Medias Learning"
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 28-30 ธันวาคม 2563 กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดยนางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว จัดกิจกรรม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการเรียนการสอนออนไลน์ Medias Learning" เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้จัดทำชุดการเรียนการสอนออนไลน์ KL Medias Learning" #นวัตกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานONLINE นักศึกสามารถ #เข้าถึงได้ง่าย #ไม่จำเป็นต้องมีรหัสห้องเรียน #ไม่ต้องดาวโหลดแอพให้เปลืองพื้นที่จัดเก็บ #เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา #แค่คลิ๊กเดียว ที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่าน“#ชุดการเรียนการสอนออนไลน์ (KL Medias Learning ) กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว วิทยากรโดย นางสาวณัฐกฤตา ฤทธิ์เทพ ครู กศน.ตำบลหัวดง กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดยสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านนวัตกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษา กศน.ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เป็นการเรียนรู้ที่นักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในรายวิชาต่างๆ ตามจํานวนครั้งของการพบกลุ่มตามปฏิทินการพบกลุ่ม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงแรมห้วยป่าปก ฮอล์ลิเดย์ฮิลล์จำกัด จังหวัดอุทัยธานี

.
.
.
.