หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษากศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอเก้าเลี้ยว เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมนำเสนอผลปผนการปฏิบัติการประจำปีง
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษากศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอเก้าเลี้ยว เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมนำเสนอผลปผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

.
.
.
.