หัวข้อข่าว : วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. บุคลากร กศน.อำเภอเก้าเลี้ยวเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ผ นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้ นายชุษณะ พูลสมบัติ ครูผู้ช่วย นำทีมบุคลากร กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

.
.
.
.