หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ดำเนินการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 /2563
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 7 มีนาคม 2564 กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว และบุคลากร ดำเนินการจัดสอบการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 /2563 ณ โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการป้องกันและคัดกรองตามมาตรการโรคไวรัสโควิด-19 นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมโดย นายภาณุ วงศ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

.
.
.
.