หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเก้าเลี้ยวขยายผลแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว และคณะบุคลากร ต้อนรับคณะครูและผู้บริการ กศน.อำเภอบรรพตพิสัย เพื่อเข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานการเรียนรู้สวนหย่อมกินได้ ฐานการเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพร ฐานการเรียนรู้การแต่งกายชาวไทดำ และฐานการเรียนรู้พระราชกรณียกิจ ภายในแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

.
.
.
.