หัวข้อข่าว : วันที่ 30 มี.ค. 2564 นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์วิทยฐานะแนวใหม่ ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ลำปาง
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 30 มี.ค. 2564 นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์วิทยฐานะแนวใหม่ ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ลำปาง

.
.
.
.