หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย นักวิชาการศึกษา กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้ นางธนพร มโนวงศ์ นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีกิจกรรมการพบกลุ่ม,แจกแบบฝึกอ่านและเขียน ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มแม่บ้านไททรงดำ ณ บ้านยางใหญ่ ม.3 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

.
.
.
.