หัวข้อข่าว : การปรับภูมิทัศน์ พัฒนาห้องสมุดฯ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว การพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด จัดมุมห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว และ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ซึ่งได้รับมอบหมาย โดย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว นางศิริพร สุดเล็ก จัดกิจกรรม 5ส บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เพื่อการพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด จัดมุมห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว และ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ระหว่างเดือนมีนาคม 2564 ร่วมกับคณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว

.
.
.
.