หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 14 เม.ย. 64 กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อ.เก้าเลี้ยว ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ทุกจุดตรวจหลักและจุดบริการ เหตุการณ์ปกติไม่มีอุบัติเหตุในช่วงเวลา 10.00 - 14.00 น. ในพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวสวรรค์

.
.
.
.