หัวข้อข่าว : การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564 ตามเกณฑ์การประเมิน 13 ตัวชี้วัด
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลเขาดิน (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ครู กศน.ตำบลเขาดิน กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดยนางณัฏฐณิชา เพ็ชรโต เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564 ตามเกณฑ์การประเมิน 13 ตัวชี้วัด โดยมีคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้ 1) นายวีระ จำปาเกตุกุล ประธานกรรมการสถานศึกษา 2) นางชมัยพร ภัทรเรืองชัย ผอ.กศน.อ.บรรพตพิสัย 3) นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อ.เก้าเลี้ยว ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

.
.
.
.