หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 1 นายชุษณะ พูลสมบัติ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 1 นายชุษณะ พูลสมบัติ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยมีคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน 1.ผอ.ศิริพร สุดเล็ก ประธานกรรมการ 2. ผอ.อัษฎาภรณ์ ปัญญุเบกษา คณะกรรมการ 3.อาจารย์เพ็ญญุภา สุขเอม คณะกรรมการ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

.
.
.
.