หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอท่าคันโทร่วมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ฯ
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 วันนี้นางศรวณี อ่อนสำอาง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าคันโท ร่วมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ฯ วันที่ 10 สิงหาคม 2562 อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ หอประชุมอำเภอท่าคันโท โดยมีนายพลานุภาพ ธพรคำแพทย์ นายอำเภอท่าคันโท เป็นประธานในพิธีฯ และผู้อำนวยการศรวณี อ่อนสำอางมอบเกีบรติบัตรให้ไว้เพื่อแสดงว่า ชมรมกำนันผู้ใหญบ้าน เป็นผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าคันโท ประจำปีงบประมาณ 2562 และสนับสนุนให้กำลังใจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

.
.
.
.