หัวข้อข่าว : ค่ายSTEM EDUCATIONโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จัดกิจกรรมค่ายSTEM EDUCATION นักเรียนโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา จังหวัดสกลนคร จำนวน ครู 5 คน นักศึกษา 63 คน โดยวันที่สองเข้าร่วมฐานการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ฐานเมืองจำลองในฝัน ชมโลกของปลาแม่น้ำโขง และหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

.
.
.
.