หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอหัวหิน ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ผอ.สุธิกานต์ แย้มนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหัวหิน มอบหมายให้นางสาวณัฐกฤตา ทับทิม เป็นผู้จัดโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอหัวหิน ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ หอสมุดรัชมังคลาภิเษกวังไกลกังวลอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

.
.
.
.