หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับ ม.ต้น
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 13 สิงหาคม 2562 กศน.ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม ดำเนินการสอบกลางภาคที่ 1/2562 ระดับ ประถมศึกษาและระดับ ม.ต้น สนามสอบ กศน.ตำบลหนองแสง รับการนิเทศจาก นางวิมลรัตน์ จันทร์ยาง ผอ.กศน. อำเภอวาปีปทุม นางสาวอรอุมา แก้วสียา สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม และครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอวาปีปทุม

.
.
.
.