หัวข้อข่าว : การประเมินเพื่อขอวิทยฐานะ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ สายบริหารการศึกษา
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายพรศักดิ์ ธรรมวานิช ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม เข้าร่วมการประเมินเพื่อขอวิทยฐานะ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ สายบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (712/2561) ณ สำนักงานกศน.จังหวัดเลย

.
.
.
.