หัวข้อข่าว : ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกกองทุน การออมแห่งชาติ (กอช.) ระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


14 สิงหาคม 2562 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) 14 สิงหาคม 2562 โดยนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพิกุล ศาลากลางจังหวัดยะลา

.
.
.
.