หัวข้อข่าว : กศน.อำเภิเมืองสมุทรสคงราม จัดโครงการรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ ประจำปี 2562
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ด.ต.ชาติวุฒิ เพ็ชรน้อย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้นางวิรัญชนา รอดภัย ครูอาสาฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ ประจำปี 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายคือสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามและโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า และมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 43 คน

.
.
.
.