หัวข้อข่าว : เข้าร่วมโครงการพัฒนาแกนนำวิทยากรครู ค.
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายวิศรุต บุญมา ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนตำบลน้ำเฮี้ย ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำครู ค.เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาดของชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2654 วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านศรีมองคล โดยมีว่าที่ร้อยตรีดำริห์ ติยวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานและมีบุคลากร กศน.โซนเหนือ(หล่มสัก,หล่มเก่า,เขาค้อ,น้ำหนาว)เข้าร่วมจำนวน 50 คน

.
.
.
.