หัวข้อข่าว : อบรมการทำสื่อออนไลน์
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายสมพร มาตย์สุริย์ พร้อม นางวาสนา โสธรรมมงคล ครู กศน.อำเภอเมืองเลย นำคณะบุคลากร กศน.อำเภอเมืองเลยทั้งหมด ร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ การใช้งาน Adobe Acrobat Pro วิทยากร นายตะวัน ป้อมสุวรรณ ครู กศน. การใช้งาน Google Drive วิทยากร นายวีระชน ชัชวาลย์ ครู กศน. และการใช้งาน Adobe Captivate 2019 วิทยากร นายวุฒิชัย ฮดมาลี ครู ศรช. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI ในการ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านออนไลน์ และพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์และแอปพลิ​เคชั่นมาใช้กับการเรียนการสอนประยุกต์ใช้ในองค์กร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในหน่วยงานต่อไป

.
.
.
.