หัวข้อข่าว : วันที่ 14 มิถุนายน 2564 กศน.ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคา ม จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง. การศึกษาแบบพัฒนาอาชีพ(กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรวิชาการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 3 ชั่วโมง โดยมีนางเปลี่ยน สายหลักคำ ครูกศนตำบลเลิงใต
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 14 มิถุนายน 2564 กศน.ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคา ม จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง. การศึกษาแบบพัฒนาอาชีพ(กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรวิชาการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 3 ชั่วโมง โดยมีนางเปลี่ยน สายหลักคำ ครูกศนตำบลเลิงใต้ เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้พร้อมกับสาธิต วิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับผู้เรียน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

.
.
.
.