หัวข้อข่าว : รายงานผลการเพาะปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายวิชาญชัย แสบงบาล ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีราษฎรไทย บริเวณชายแดนสุรินทร์ มอบหมายคณะครูและบุคลากร ศฝช.สุรินทร์ ดำเนินการเพาะปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ณ ฐานขยายพันธุ์พืช ดังนี้ 1. ฟ้าทะลายโจร จำนวน 6,000 ต้น 2. กระชายขาว จำนวน 1,000 ต้น 3. ไพล จำนวน 1,000 ต้น โดย ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ พร้อมแจกพืชสมุนไพรให้กับประชาชนในพื้นที่บริการ อ.กาบเชิง อ.พนมดงรัก และ อ.บัวเชด ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นี้

.
.
.
.