หัวข้อข่าว : งานการศึกษาต่อเนื่อง
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นางสุกัญญา กาโกน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงสามพัน ได้มอบหมายให้นางสาวสิริลักษณ์ บุญศิริวงค์ ครูกศน.ตำบลบึงสามพัน จัดกิจกรรมการศึกษาพัฒนาอาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลัดสูตรวิชาการเย็บผ้าคลุมโต๊ะ -เก้าอี้ จำนวน 10 ชั่วโมง ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ 7 บ้านซับสมอทอดใต้ ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการนิเทศตรวจเยี่ยมจาก นายรัชพล ลวพิมล ผู้ใหญ่บ้าน หมู 7 มีผู้เข้ารับการเรียนรู้จำนวน 6 คนเป็นชาย 1คน หญิง 5 คน

.
.
.
.