หัวข้อข่าว : นายวิชาญชัย แสบงบาล ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ ร่วมประชุม Online โดยใช้โปรแกรม Microsoft Team
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายวิชาญชัย แสบงบาล ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ ร่วมประชุม Online โดยใช้โปรแกรม Microsoft Team โดยมี ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในการประชุม ในการประชุมครั้งนี้เพื่อสื่อสารและการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงาน กศน. ในระดับภูมิภาค

.
.
.
.